Stichting Porta Fidei

Bestuur:
Dr. A. Burgmans, voorzitter
Mevr. W. Visser Pelsma, vice-voorzitter
Mevr. A. Schilder, secretaris
Drs. J. Hartmann, penningmeester
Dom B. Peeters (Abt, O.L.V.-abdij Koningshoeven), lid
Dhr. G. Hüsstege jr., lid

Gegevens stichting:

KvK 613813480

RSIN: 854400928

ING rekening:NL84 INGB 0006 6846 21

Mailadres: porta.fidei.secretaris@gmail.com

Beloningsbeleid:

  • De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.


  • Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend.


  • De bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


  • Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienst verlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting, behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde unanieme toestemming van alle overige bestuursleden.


  • Hetzelfde geldt als het bestuurslid bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.


  • Klik hier voor het beleidsplan.


  • Klik hier voor een overzicht van activiteiten.


Klik hier voor de jaarrekening 2015