Projecten

Project “Christus-mysteries” met het Drieluik van geloof, hoop en liefde “De Hemelwacht”. Dit drieluik toont zowel het leven van Christus, als ook onze weg naar God en naar de ander.

A. Benedictus-project 17 geloofs-iconen van de belangrijkste christelijke feestdagen vormen samen de Icona Fidei. Deze icoon roept op tot geloof in Christus en toont Zijn ware Persoon en Zijn zending in onze wereld. Met exposities, lezingen, workshops en cursussen iconen-schilderen wordt de christelijke leer en theologie uiteen gezet. Met “geloof 1-2-3” wordt het leven van Christus gepresenteerd met de betekenis voor ieders persoonlijk leven. Met te verspreiden kaarten, folders, boekje en dvd’s over de iconen wordt het geloof op een nieuwe en actuele wijze weergegeven.

B. Franciscus-project 17 barmhartigheids-iconen van alle werken van barmhartigheid vormen samen de Icona Misericordiae. Deze icoon roept op tot liefde voor God en onze naasten en toont Christus’ Goedheid en Zijn onvoorwaardelijke altijddurende Liefde. Met het Franciscusproject wordt de zorg aan zieken, ouderen, kinderen, gevangenen, vluchtelingen, werkelozen en nabestaanden van gestorvenen ondersteund. Met “barmhartigheid 1-2-3” wordt één van deze 7 doelgroepen gekozen om hen twee aan twee drie maal een bezoek te brengen en naar vermogen bij te staan in hun noden.

C. Johannes XXIII-project 17 vredes-iconen rondom het thema vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping vormen samen de Icona Spei. Deze icoon roept op tot de Hoop op Christus, de Albeheerser die voorgaat in de Goddelijke eredienst en ons verenigt met God. Met bijeenkomsten rondom de iconen vieren we onze verbondenheid met God en met elkaar. Met “hoop 1-2-3” wordt aan de Goddelijke Liturgie en Eredienst rondom het Heilig Aanschijn. Deze icoon is de samenvatting van het gehele Drieluik. Als Gods beeld worden we omgevormd tot een steeds groter gelijkenis met God en vormen we één wereld-familie, Familia Fidei van onze Wereldkerk.

D. Bezinningscentrum Casa Fidei Het is onze wens het drieluik en de bijbehorende projecten in een nieuw te bouwen bezinningscentrum onder te brengen. Dit centrum is gebouwd volgens ecologisch verantwoorde principes zonder energie- en onderhoudskosten.

KIES UW PROJECT, KIES UW ICOON Om ons doel alom te realiseren heeft stichting Porta Fidei u en uw steun nodig om onze projecten in de praktijk te brengen! Voor uw persoonlijke inzet voor één van bovenvermelde projecten neem contact op via porta.fidei.secretaris@gmail.com o.v.v. het project.

Wordt lid en kies uw icoon, kies uw project. KIES CHRISTUS! Het Benedictus-project voor het geloof, het Franciscus-project voor de liefde en het Johannes XXIII-project voor de hoop op vrede.

Ontvang ook ons contactblad “Familia” en doneer op ING rekening: NL84 INGB 0006 6846 21 t.n.v Stichting Porta Fidei.