Onze doelstelling is het kenbaar maken van de Persoon van Christus door woord en beeld en het uitnodigen tot navolging
en tevens het in stand houden en bevorderen van de oorspronkelijke iconografische kunst Werkwijze.

Mensen vertrouwd maken met de openbaring van Christus aan de hand van iconen door middel van:
  • Iconen exposities over bepaalde thema’s (Christus mysteries, etc.)
  • Lezingen en workshops b.v. iconen schilderen
  • Oecumenische vieringen
  • Organiseren van bezoeken aan tentoonstellingen en instellingen waarbij iconen centraal staan
Klik op de agendaom onze activiteiten te volgen.

Verantwoording
  • De stichting is een ideële instelling zonder winst oogmerk en zal maatschappelijke goede doelen ondersteunen voor zover de middelen
    dat toestaan.
  • Minimaal eens per jaar zal verantwoording worden afgelegd aan alle leden van “Vrienden van Porta Fidei” door middel van een nieuwsbrief.
Fondsen:

Via een donatie op rekening NL84 INGB 0006 6846 21 t.n.v. Porta Fidei wordt men automatisch lid van “Vrienden van Porta Fidei”.

Comité van aanbeveling:

- Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Johannes Gerardus Maria van Burgsteden.

- Dhr. Paul Brenninkmeijer.