Stuur een e-mail naar:porta.fidei.secretaris@gmail.com

Postadres:

A.M.A. Schilder, secretaris

Zeelsterstraat 9

5652EA Eindhoven

040-8423652